The Crossways Revamping Prednisone - Only The Crumbliest Flakiest Steca.

Terapi...

"Psykoterapi Stockholm," läser jag i en helsidesannons i min dagliga morgontidning en vacker sommarförmiddag i juli. Jag börjar reflektera över behovet av psykoterapi i Sverige... Det verkar som att allt fler inser vikten av att jobba med sig själva och terapi blir allt populärare - och mindre tabubelagt. Undrar hur stor andel av Sveriges befolkning som går i terapi egentligen? Jag tror definitivt att andelen ökat senaste tio åren... Och innebär det att folk mår sämre? Eller att de är mer öppna?